اشتها آور

اشتها آور

سیب زمینی سرخ کرده مخصوص ویونا

با تاپینگ انتخابی قارچ وجعفری یا سس آلفردو یا پنیر و ذرت

هات چیپس

چیپس، پنیر و ژامبون

سوپ روز

سالادها

سالاد سزار

کاهو، پنیر پارمزان، زیتون، نان کروتن، سس سزار

سالاد سزار با مرغ

کاهو، پنیر پارمزان، مرغ، زیتون، نان کروتن، سس سزار

سالاد آسیائی

کاهو، جوانه، کرفس، هویج، مرغ گریل شده، نان مخصوص، سس بادام زمینی

Salads

Caesar Salad

Lettuce, Parmesan Cheese,Olive,Crouton,Caesar Sauce

Caesar Salad with Chicken

Lettuce, Parmesan Cheese, Chicken, Olive, Crouton, Caesar Sauce

Asian Salad

Lettuce, Sprout, Celery, Carrot, Chicken,  Special Bread, Peanut Butter Sauce